Intrinsieke Motivatie

Consensus

Consensus

In Slot Zeist vond op initiatief van Anton Philips en Ernest van Hezik een inspirerende bijeenkomst plaats.

Tien vertegenwoordigers uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven hebben zich de vraag gesteld “Hoe kunnen we gezamenlijk een bedrage leveren aan de ontwikkeling en de keuzeprocessen van leerlingen en studenten door het bevorderen van hun intrinsieke motivatie bewustzijn?”

Ervaring en ook onderzoek wijzen namelijk uit dat het maken van gefundeerde keuzes op basis van intrinsieke motivatie een sleutelfactor is voor het ontwikkelen van de talenten van de leerling en een succesvolle school-, studie- en arbeidsloopbaan.

Consensus document

Een gefundeerde keuze is hard nodig omdat de studie uitval een nationaal erkend probleem is. De vorige Minister van Onderwijs heeft nieuw beleid aangekondigd rondom loopbaanoriëntatie en studiekeuze – de studiekeuze check – maar dit heeft er tot nu toe niet toe geleid om het percentage studenten dat van studierichting verandert of helemaal uitvalt, te reduceren. Er is meer nodig om de juiste talenten op de juiste plek te krijgen.

De uitkomst van de Slot Zeist bijeenkomst is het “Consensus document intrinsieke motivatie” dat door de deelnemers is ondertekend. In dit consensus document worden bouwstenen en actiepunten geformuleerd om intrinsieke motivatie centraal te stellen bij het optimaal kunnen kiezen van de juiste beroepsrichting en de meest relevante opleiding.

Vervolgstappen

De ondertekenaars gaan zich inzetten – samen, maar ook ieder in zijn of haar eigen organisatie of invloedsfeer – om de intrinsieke motivatie van leerlingen, studenten en medewerkers als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling en bij het gebruik van hun talenten, bij het kiezen van hun opleidingsloopbaan en het aanbieden van onderwijs.

Wilt u meedenken en een bijdrage leveren aan het meer centraal stellen van intrinsieke motivatie, neem dan contact met ons op.
Het consensus document wordt – zodra het nieuwe kabinet is geïnstalleerd -aangeboden aan de Minister van Onderwijs waarbij alle woordvoerders onderwijs van de fracties in de Tweede Kamer worden uitgenodigd evenals vertegenwoordigers van de Onderwijs Raden en de pers.