Afbeelding Nienke Meijer

Nienke Meijer

Voorzitter College van Bestuur – Fontys Hogescholen
https://fontys.nl

“Vanuit onderzoek binnen Fontys en uit externe bronnen blijkt onomstotelijk dat studiekeuze en (studie)loopbaan ontwikkeling substantieel beter verloopt als dit gebaseerd is op de intrinsieke motivatie van de student. Het levert betere resultaten op voor in eerste instantie de student zelf, maar ook voor de onderwijsinstelling en tevens voor de bijdrage van de student aan de samenleving. Ik zou “intrinsieke motivatie” graag als leidraad willen zien voor de gehele onderwijskolom: van de wijze waarop in het PO om wordt gegaan met persoonlijke ontwikkeling, van de wijze waarop LOB in het VO geïnitieerd wordt en de wijze waarop Fontys dit als leidend principe hanteert voor zowel de studiekeuze als de invulling van het curriculum ( met bijvoorbeeld keuzemogelijkheden, flexibiliteit, persoonsvorming in iedere opleiding). Concrete voorbeelden bij Fontys op dit gebied: de eerste resultaten van onze VO- leernetwerken, Fontys studiekeuzecheck- methode en de elementen in ons visieplan Fontys Focus 2020.”