Melek Usta

Melek Usta

Initiator en drijvende kracht – Peer2Peer education
http://peer2peer-edu.nl

“Peer2Peer Education staat voor een leergemeenschap waarin leerlingen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijsleerproces op school. De Peer2Peer methode is erop gericht om leerlingen op een methodische en gestructureerde manier elkaar te laten coachen en ondersteunen. Dat kunnen bovenbouw leerlingen zijn die bijvoorbeeld de brugklassers begeleiden bij het vertrouwd raken op de nieuwe school. Maar dat kunnen ook leerlingen zijn die aan klasgenoten en/of aan jongerejaars maar zelfs aan ouderejaars bijles geven omdat ze heel goed zijn in bepaalde vakken. We weten uit verschillende onderzoeken dat leerlingen vaak sneller iets van leeftijdsgenoten aannemen. Ook weten we dat leerlingen meer zicht hebben op wat er speelt onderling en kunnen ze mogelijk pestgedrag sneller aan de kaak stellen. De leerlingen vormen elkaar en krijgen daarmee ook een plus op het CV; ze helpen elkaar en ondersteunen elkaar. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Er is meer individuele aandacht voor leerlingen en de leerlingen ontwikkelen zelfvertrouwen en vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en initiatief nemen.

We faciliteren leerlingen elkaar op gestructureerde en systematische wijze te laten ondersteunen en motiveren. Ook het sociale klimaat verandert ten positieve bij een brede inzet van de methode. De winst is ook dat jongeren uit verschillende milieus en/of groepen (die normaal gesproken niet zo snel met elkaar zouden omgaan), dankzij de opzet van deze methode meer begrip en verdraagzaamheid voor elkaar krijgen. Er ontstaan positieve sociale netwerken, die de betrokkenheid bij de school vergroten en bijdragen aan het welbevinden van de leerlingen. Bovendien krijgen de leerlingen door contacten buiten hun eigen scope een breder toekomstbeeld.

Kortom: leerlingen groeien in verantwoordelijkheid voor anderen én voor zichzelf. Daarbij is het op zoek gaan naar de intrinsieke motivatie van iedere individuele leerling cruciaal.”