Afbeelding Marinka Kuijpers

Marinka Kuijpers

Bijzonder Hoogleraar ‘Leeromgeving en leerloopbanen in het (V)MBO’ aan de Open Universiteit www.leerloopbanen.nl
Oprichter, bestuurder en expert/trainer Loopbaangroep www.Loopbaangroep.nl

“Intrinsieke motivatie kan ontstaan als je kunt leren over – en werken aan je motieven en kwaliteiten. Motieven kunnen zowel waarden als wensen zijn. Als je weet waar je voor staat en gaat, kun je richting geven aan je loopbaan. Je kunt invloed hebben op keuzes die je maakt en stappen die je neemt. Voor intrinsieke motivatie is het van belang dat je ontdekt wat je kunt en waar je moeite voor wilt doen om goed in te worden, en dat je een eerste stap neemt om dit te bereiken. Het gaat om het leren van indrukwekkende ervaringen en het ontwikkelen van een perspectief.

Hierbij is begeleiding onontbeerlijk. Begeleiding gaat dan niet zozeer over wat leerlingen (nog) niet kunnen en moeten leren, maar vooral over wat ze wel kunnen en willen leren. Hiervoor is zowel een structuur- als een cultuur verandering nodig in het onderwijs.”