afbeelding Marc Mittelmeijer

Marc Mittelmeijer

Voorzitter van het College van Bestuur van stichting PCOU/Willibrord
https://www.pcouwillibrord.nl/

“Mijn opdracht is om jongeren van 12 tot 18 jaar te begeleiden naar volwassenheid en ze klaar te maken voor participatie in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat jongeren weten wat er in de samenleving speelt. Dat betekent dat je de ontwikkelingen in de maatschappij meeneemt in de vormgeving van het onderwijsproces. Dan praat ik bijvoorbeeld over het hedendaagse streven naar een duurzame samenleving die ingebed is in een internationale en multiculturele context. Wij zijn niet alleen. We maken deel uit van een globale wereld. Daarom vind ik belangrijk dat we ons als onderwijsorganisatie ook richten op het aanjagen van duurzaamheid in de regio. Zo versterken we de potentie van onze regio De Liemers.”

“We hebben niet alleen de verantwoordelijkheid om jongeren cognitieve vaardigheden aan te leren, maar ze ook mee te nemen in een holistische visie op de wereld. We hebben in Nederland de neiging om in te zoomen op de meetbare factoren, terwijl we de holistische ontwikkeling van kinderen en jongeren vergeten. Ik vind dat het laatste een plek moet hebben in de beleidsontwikkeling van mijn scholen.”

“Wij brengen leerlingen persoonlijk leiderschap bij door leerlingen samen projecten te laten doen, door ze een rol te geven. Een secretarisrol of voorzittersrol. Dus door een aantal levensechte situaties mee te nemen in het onderwijs. Door de leerlingen zelfinzicht te geven in hoe en waarom ze de dingen doen. Elk talent telt voor ons. Het maximale eruit halen wat iemand in huis heeft, dáár gaat het voor ons om. Wij moeten alles uit de kast halen om onze verantwoordelijkheid voor een leerling na te komen.”